Download

VIETMAP S1

Hướng dẫn cập nhật:

1. Tải dữ liệu bản đồ mới nhất ở link dưới cuối bài.

2. Thư mục tải về là dạng file zip. Giải nén thư mục vừa tải về xong ta được folder Navi

3. Copy thư mục Navi được giải nén ở mục số 2 và chép đè vào thẻ nhớ.

Chú ý: Không được xóa file nào trên bộ nhớ của thiết bị vì nội dung trong dữ liệu cập nhật chỉ là một phần. Xóa bất kỳ file nào có thể làm cho chương trình không khởi động được hoặc hoạt động không bình thường. 4. Quá trình cập nhật đã hoàn tất, khởi động chương trình vào mục Cấu hìnhCấu hình => Chọn bản đồ =˃ để kiểm tra phiên bản bản đồ hiện tại

STT Mô tả
1 Các đầu DVD sử dụng phiên bản VietMap S1 Tải về

Tải hướng dẫn sử dung phần mềm dẫn đường VietMap S1 ở link bên dưới

STT Mô tả
1 HDSD phần mềm dẫn đường VietMap S1.pdf Tải về