Gian lận thi cử tại Hà Giang

HỌP BÁO TẠI HÀ GIANG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NGƯỜI CAN THIỆP TRỰC TIẾP VÀO CÁC BÀI THI THPTQG 2018

07-17-2018

HỌP BÁO TẠI HÀ GIANG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NGƯỜI CAN THIỆP TRỰC TIẾP VÀO CÁC BÀI THI THPTQG 2018 CỦA TỈNH NÀY!!!

 

Sau khi chấm thẩm định lại bài thi trắc nhiệm THPTQG 2018 tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang theo quy chế. Kết quả chấm thẩm định cho thấy:

- Có 102 bài thi Toán đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,0 điểm (điểm Hội đồng thẩm định chấm lại là 1,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm)

- Có 85 bài thi Vật lý đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,75 điểm (điểm Hội đồng thẩm định chấm lại là 1,0; điểm đã công bố là 8,75 điểm)

- Có 56 bài thi Hóa đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 8,75 điểm (điểm Hội đồng thẩm định chấm lại là 0,75; điểm đã công bố là 9,5 điểm)

- Có 08 bài thi Sinh đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 4,25 điểm (điểm Hội đồng thẩm định chấm lại là 4,75; điểm đã công bố là 9,0 điểm)

- Có 09 bài thi Lịch sử đã chênh lên từ 1,0 điểm đến 7,25 điểm (điểm Hội đồng thẩm định chấm lại là 2,5; điểm đã công bố là 9,75 điểm)

- Có 03 bài thi Địa lí đã chênh lên từ 1,25 điểm đến 3,0 điểm (điểm Hội đồng thẩm định chấm lại là 6,0; điểm đã công bố là 9,0 điểm)

- Có 52 bài thi tiếng Anh đã chênh lên từ 1,4 điểm đến 7,8 điểm (điểm Hội đồng thẩm định chấm lại là 1,2; điểm đã công bố là 9,0 điểm)

- Có 03 bài thi GDCD có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố!!!

- Có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm CHÊNH lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm TĂNG lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Qua xác minh ban đầu cho thấy Ông VŨ TRỌNG LƯƠNG, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang là NGƯỜI CAN THIỆP TRỰC TIẾP vào kết quả thi của thí sinh. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lí các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Thời Sự VTV

Thong ke

TIN TỨC LIÊN QUAN